Subiect rezervat

Pavel Gataiantu - Subiect rezervat-2014

Pavel Gataiantu - Subiect rezervat-2014

Pavel Gătăianţu, Subiect rezervat, Panciova, Editura ,,Libertatea”, 2014, 73 de pagini

Pavel Gătăianţu, considerat de criticii literari un poet datorită căruia ,,poezia postmodernă depăşeşte cadrul minoritar voivodinean, intrând în circuitul universal” (Carmen Dărăbuş, Virginia Popović, Literatura  de limba română din Serbia şi antropologia culturală, Cluj-Napoca, Editura ,,Risoprint”, 2012, p. 170), îşi confirmă vocaţia de autor postmodernist şi avangardist în cel mai noi volum – Subiect rezervat. În cele trei cicluri ale volumului (Femei manipulate, Bărbaţi manipulaţi, Poezii manipulate), poetul readuce în discuţie temele abordate şi în volumele anterioare: societatea modernă robotizată, destinul secolului XXI, europenizarea, dezrădăcinarea şi alienarea individului; subiecte ce sunt filtrate prin conştiinţa sa poetică şi transmise lectorului printr-un amestec de tehnici de creaţie postmoderniste: intertextualitatea, estomparea graniţelor tradiţionale dintre genuri şi specii literare,  dicteul automat care conduce spre suprarealism, stilul telegrafic care-i apropie poezia de relatarea jurnalistică, colajul, cultivarea ludicului şi ironiei, refuzul sentimentalismului.

Stilul de a scrie al lui Pavel Gătăianţu se observă încă în prima poezie acestui volum, avertizându-l pe cititor că poetul nu apelează la factorul raţiunii când scrie, imaginile bizarare fiind produsul fluxului conştiinţei şi că ,,moda” înseamnă banalitate şi derizoriu: ,,Doar la Budapesta, la barul de noapte,/Lajos sound DJ-ul/ Pune video-clipul cu Maria Tereza/Dar nu regina Imperiului,/Ci regina porno italiană/Că astea sunt la modă, domnule!” (Lajos Sound, p. 7). Dicteul automat care creează imagini suprarealiste caracterizează Poem transfrontalier, cu ,,vulpea defrişată” şi ,,fiecare sân aparte” învelit ,,cu foaie din ziarul ,,Curierul”, surâzând ,,pornografic din amurg” (p. 8). Istorisiri mărunte şi imagini stranii, procedeul de creaţie colaj, şi o poezie întoarsă spre realiteatea oraşului găsim în Doamna Putzi dă cu aspiratorul, Săgeata, Năticac cu cic din piele…, Jurnal de Bucureşti, Tubo, Craiova…

Societatea secolului XXI, dezumanizată şi ,,computerizată”, o urmare a ritmului alert de viaţă, este invocată, ironic, în poezia Computerul jucăuş a devenit un bebeluş. În acelaşi context, Gătăianţu devine şi un observator critic, cu un ton sarcastic, al reclamelor şi tiparelor televizate (Îngerul televizat, Îngeraşul II). Modernitate atrage cu sine globalizarea şi europenizarea –  temă abordată de Gătăianţu şi în volumele precedente. În cel mai nou volum,  ,,poetul european” autodeclarat  ilustrează acest proces printr-un transfer continuu între planul ,,local” şi cel ,,global”, tendinţă potenţată mai ales în cel de-al treilea ciclu al volumului Subiect rezervat. Revoluţia culturală ,,în anii şaizeci ai secolului trecut” pe care ,,o făceau băieţii/Îmbrăcaţi în jeans, de la ringhişpil/carusel”, europenizarea ce a adus ,,muzica din Vest” care ,,spăla creierul” şi ironizează trecutul, procesul cultural în care ,,din România mătuşa îmi aducea bascheţi ieftini albaştri (p. 53), ,,etapa western”, vedele cinematrografice ale epocii,  americanizarea, mişcarea hippy şi revoluţia sexuală – sunt subiectele pe care se concentrează o parte din poeziile cuprinse în volumul Subiect rezervat.  Se remarcă aici stilul narativ al poeziei.

 Într-o astfel de societate modernă, care se schimbă prea repede, acceptând tiparele globale, doar satul ar mai putea fi un spaţiu veşnic, nealterat (Ciorbă murată de cânepă). Totuşi, nici satul nu rezistă în faţa acestui proces de globalizare, fiind, demitizat,  inundat de americanisme şi afectat de ,,revoluţia culturală”, aşa cum este descris, între altele, şi în poeziile din al treilea ciclu.

Se încadrează în această mixtură de teme şi contextul geopolitic. În acest sens, amintim poeziile: Rugăciune pentru Blocul de Vest, Rugăciune pentru Blocul de Est, Patria tuturora, Bomba atomic, Pachet pentru Basarabia, Opa Gangham Style…

Modernitatea lui Pavel Gătăianţu se reflectă şi în registrul lexical pentru care optează. Englezismele şi termenii impudici nu fac decât să-i confirme statutul de poet inovator al limbajului poetic în mediul voivodinean.

Pentru Pavel Gătăianţu, şocant şi neconvenţional, poezia postmodernistă este un laborator care-i oferă spaţiul să rupă tiparele tradiţionaliste şi să se adapteze la  tendinţele vremii, să experimenteze cu varii tehnici de creaţie postmoderniste  şi cu un colaj de teme ce-i definesc opera poetică. Şi tocmai discursul poetic de mare autenticitate, formulele poetice  şi temele principale ale poeziei sale sunt elemente ce-i garantează actualitatea.

Marina ANCAIŢAN

 

Prețul cărții: 150,00  dinari

La acest preţ se adaugă 10% TVA şi cheltuielile de expediere.

Cărţile care vă interesează le puteţi comanda la adresa:

Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, str. Žarko Zrenjanin nr. 7, 26.000 Panciova, PA Voivodina, Republica Serbia, la tel./fax: (013) 353-401 sau (013) 346-447, respectiv prin e-mail-urile: sekretara@libertatea.rs sau redaktia@libertatea.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment on "Subiect rezervat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*