Picnic de ziua unui înger

Slavco Amlajan-Picnic de ziua unui inger-2014

Slavco Amlajan-Picnic de ziua unui inger-2014

Slavco Almăjan, Picnic de ziua unui înger, Panciova, Editura ,,Libertatea”, 2014, 219 pagini

Apariţia lui Slavco Almăjan în peisajul literar românesc din Voivodina a fost asociat cu ieşirea din tiparele tradiţionale, cu o direcţie inedită în literatură – fapt pe care autorul l-a confirmat cu fiecare volum, fie de poezii, fie de proză.  Noaptea de hârtie (Editura ,,Libertatea”, 1984), primul roman al lui Slavco Almăjan, este considerat de critici un antiroman, prin care autorul ,,într-un limbaj cu totul nou, mergând împotriva discusivităţii prozei clasice, împotriva intrigiii coerente a prozei de totdeauna, fără dialog clasic, cu un extraordinar simţ pentru detaliu, printr-un dialog intern pe seama cotidianului şi banalului chiar, pune probleme majore, ca aceea a închistării omului modern în carapacea civilizaţiei industrializate, maşinizate şi automatizate” (Radu Flora, Literatura română din Voivodina. Panorama unui sfert de veac (1946-1970), Editura ,,Libertatea”, Panciova, 1971, p. 93).  În cel de-al doilea roman, Pianul cu păianjeni (Editura ,,Libertatea”, 1991), ,,totul apare ca un dicteu mecanic impulsionat de ostare de nelinişte ce izbucneşte din subconştinent”, nota Ştefan N. Popa în O istorie a literaturii române din Voivodina (Editura ,,Libertatea”, 1997, p. 161).

Aceste afirmaţii sunt valabile şi în cazul celui de-al treilea roman al lui Slavco Almăjan – Picnic de ziua unui înger, apărut anul trecut prin grija Editurii ,,Libertatea”. În linii generale: ,,îngerul necunoscut” este enigmatica Speranţa Izabela Vera Uttopia (un nume sugestiv), despre care se crede că ar deţine o carte veche pe care celelalte personaje o caută şi de a cărei zi de naştere se organizează un picnic. Cartea are o poveste, cu multe personaje; aşadar, nu poate fi contestat caracterul ei de roman. Totuşi, nu povestea în sine contează. La substrat, autorul ticluieşte un eseu (un roman-eseu) despre marile teme  almăjaniene, am putea spune, pe care le-a mai abordat atât în proză, poezie, cât şi în eseuri şi care-l identifică în peisajul nostru literar. Aşadar, dincolo de povestea propriu-zisă ni se înfăţişează un univers din simboluri şi teme care i-au intrigat atât pe critici, cât şi pe cititori: condiţia minoritarului, a  scriitorului minoritar şi exilul său, adevărul, viaţa în sine,  oniricul, tainele manuscriselor vechi,  comunicarea şi problemele de limbaj, alături de zbuciumurile lăuntrice ale omului contemporan. Picnic de ziua unui înger reia şi motivele specifice lui Slavco Almăjan, între care şi cel al labirintului, care, putem spune,  îl obsedează pe Almăjan, fiind una dintre pecetele creaþiei sale literare. Aşa cum observa Catinca Agache în Literatura română din Voivodina, la Slavco Almăjan labirintul este componenta unui ,,triunghi magic”: labirint-liman-arhipelag ,,care sunt tropii simbol, motivele originael. Din realitatea-labirint a multitudinii de alternative, eul poetic caută răspuns la gravele întrebări ale lumii moderne, ieşind spre limanuri şi arhipelag, interogând sensurile adânci ale vieţii şi ale creaţiei, ale comunicării şi limiterilor ei”. Asta fiind spus, rolul îngerului, adică rolul Speranţei Izabela Vera Uttopia este unul semnificativ: ,,Noi sunt chemaţi la picnic pentru a ne convinge că îngerul este printre noi. Izabela Uttopia ne va arăta drumul cel adevărat, ne va demonstra cine suntem, cum ne putem elibera de nesiguranţă, de nasul nostru de clovn…” (p. 64). La început, apare doar un scaun rezervat; pe măsură ce înaintăm în lectură, înţelegem că este vorba de un roman care te pune faţă în faţă cu realitatea, lăsându-ţi senzaţia că urmăreşti o piesă de teatru în care graniţa dintre realitate şi ficţiune se estompează.

Numele ei este foarte sugestiv, pentru că ea deţine secretele şi răspunsurile pe care le caută omul conteporan. Picnicul este, astfel, locul unde putem privi adânc în incertitudinile noastre: ,,Mă voi duce la picnic pentru a mă confrunta cu enigme. Nu cred că la un picnic de felul acesta aş putea întineri, dar sunt sigur ăc aş putea găsi echilibrul, deoare pot fugi de principii şi dezamăgiri… (p. 133). Deduce cu uşurinţă că întreaga galerie de personaje, să zicem bizare, (Solomon Halipa, Clemente Valentin, Leontina Popov Zamfir, Fiodor Pamfil ş.a.) nu sunt decât nişte figuri cu ajutorul cărora autorul creează un discurs obiectiv.

Dimensiune modernă a cărţii Picnic de ziua unui înger constă în procedeele şi tehnicile narative la care apelează autorul: colajul, dicteul automat care duce la suprarelism, fragmentarismul, schimbul de perspective narative, fluxul conştiinţei, stilul pe alocuri telegrafic.

Slavco Almăjan este un autor care se reinventează cu fiecare carte. El scrie despre aceleaşi subiecte, dar niciodată la fel, pentru că găseşte noi şi noi modalităţi de abordare a subiectelor care îl preocupă. Ideea este formulată de Catinca Agache în cartea citată: ,,Dseşi temele generale rămân aceleaşi de la un volum la alta, nimic nu se repetă, autorul găsind mereu noi fateţe de abordare, din perspectiva unui balans continuu într afirmare şi negare, a dualităţii real-ireal, fabulos, aparenţă-esenţă”.

Avem în faţă un autor ce nu poate fi citit fără o lectură prealabilă a volumelor sale şi  a cărţilor de critică de referinţă. Scriitura lui Slavco Almăhan este complexă şi dincolo de cuvinte, abundă în semnificaţii. Necesită o lectură atentă, angajează toate facultăţile lectorului şi îl face să face să cântărească fiecare frază sau vers. Subiectele se acumulează, o temă derivă din alta, iar cititorul ajunge să fie atras uşor îm mreaja universului literar al lui Slavco Almpjan. Aşa este şi în cazul cărţii Picnic de ziua unui înger – o carte iz almăjanean, care împrospătează totaliatea creaţiei autorului; un roman eseu ce captează interesul lectorului până la ultima filă.

Marina ANCAIŢAN

 

Prețul cărții: 200,00  dinari

La acest preţ se adaugă 10% TVA şi cheltuielile de expediere.

Cărţile care vă interesează le puteţi comanda la adresa:

Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, str. Žarko Zrenjanin nr. 7, 26.000 Panciova, PA Voivodina, Republica Serbia, la tel./fax: (013) 353-401 sau (013) 346-447, respectiv prin e-mail-urile: sekretara@libertatea.rs sau redaktia@libertatea.rs

Be the first to comment on "Picnic de ziua unui înger"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*