Două secole de pictură în Banat

Adrian Negru - Doua secole de pictura in Banat - 2014

Adrian Negru - Doua secole de pictura in Banat - 2014

Adrian Negru, Două secole de pictură în Banat (1718 – 1918), Editura ,,Libertatea”, Panciova 2014, 110 de pagini

 

Adrian Negru, profesor universitar, pune în lumină, într-o nouă carte, rezultatele studiului său despre pictura din Banat. Lucrarea Două secole de pictură în Banat (1718 – 1918) se adaugă la palmaresul de 30 de cărţi al cunoscutului istoric de artă (între care şi monografiile Constantin Daniel, Nicolae Popescu, Impulsurile timpului I şi II, Mic tratat de artă modernă, Poetică picturală în artă bănăţeană, Globalni svet umetnosti) şi ne reliefează, în 110 de pagini, traiectoria pe care a cunoscut pictura din Banat în perioada dată, cu accentul pe arta bisericească.

După o privire de ansamblu asupra contextului social şi istoric în care a evoluat pictura din Banat între anii 1718 şi 1918, autorul îşi organizează cartea pe 12 capitole, urmărind centrele de pictură din zonă. În primul capitol, citim despre atelierele zugravilor Nedelcu şi Şerban Popovici, după care urmărim evoluţia picturii pe centre, cu menţionarea atelierelor şi pictorilor ce au contribuit la dezvoltarea acesteia: de la Srediştea Mare la Bocşa (care, după cum aflăm din scriitura lui Adrian Negru, a devenit pe parcursul secolului al XIX-lea un mediu important de formare a culturii şi ideilor de afirmare naţională, datorită tradiţiei de formare a ideilor de eliberare naţională la care au aderat şi unii artişti plastici, ca Filip Matei), la Lugoj, Oraviţa (unde activitatea atelierelor de pictură a fost fondată de Ioan Popovici, Oraviţa devenind, în sec. al XIX-ea un important mediu de cultură), Caransebeş (centru care, după cum aflăm în carte, nu a fost atât de prolific, dar a rămas important datorită încercărilor de ,,modernizare formală a reprezentanţilor săi”), Biserica Albă (familiile Iakşici, Mărişescu şi Putnic având rol important la dezvoltarea artei în sudul Banatului), Panciova (unde s-a remarcat familia Mişcovici), Becicherecul Mare (care, aşa cum citim, a devenit, în sec. XVII şi XIX,  unul dintre cele mai importante centre de artă în Banat, Dimitrie Popovici (Popov) fiind unul dintre primii artişti care au organizat aici o şcoală de pictură), Arad, până la Timişoara. Un capitol aparte este destinat familiei Bosioc din Berlişte – sculptori ţărani care au contribuit la dezvoltarea artei bisericeşti în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi primele decenii ale veacului al XX-lea, realizând 65 de iconostase în Banatul geografic, Oltenia şi Ardeal.

Aşa cum se subliniază în Concluzii, în Banat arta a reuşit ,,să depăşească momentul unui tradiţionalism excesiv promovat de menţinerea riguroasă a tradiţiei”, iar atelierele artistice din secolele XVII şi XIX ,,au deservit, în general, necesităţii artei religioase”. În primele decenii ale secolul al XVII-lea, în Banat au apărut zugravi şi asociaţii, existând, pe atunci, ,,episcopi respectabili care au îndatorat arta religioasă. Ca o concluzie finală, se impun următoarele: ,,Valorizarea obiectivă a activităţii centrelor de pictură din Banat se poate reduce la concluzia că au deservit necesităţile societăţii ale cărei cerinţe au fost în concordanţă cu puterea economică  şi gustul artistic. Nu a fost întotdeauna suficientă forţă să se depăşească dependenţa de comitenţi şi de satisfacerea condiţiilor impuse. Fără îndoială că unii apartenenţi au ajuns la nivelul meseriei şi expresiei stilistice prezente pe teritoriul Monarhiei, nivel la care s-au şi oprit” (p. 88).

Alături de lista cu o bibliografie selectivă, cu cărţi şi documente inedite (cum, de altfel, se şi cuvine în cazul unei lucrări ştiinţifice), carte cuprinde şi o anexă cu reproduceri ale unor picturi.

Studiul Două secole de pictură în Banat (1718-1918) – un demers ştiinţific şi profesional necesar,  plin de rigoare şi informaţii prompte, se adresează cu precădere, specialiştilor în domeniu şi celor  pasionaţi de pictură şi istoria artei. Utilitatea acestei lucrări pentru viitoare cercetări nu este pusă la îndoială. A pune la punct povestea picturii din Banat înseamnă să ai vaste cunoştinţe în domeniu, fapt ce nu poate fi constat în cazul prof. univ. dr. Adrian Negru.

Marina ANCAIŢAN

 

Prețul cărții: 150,00  dinari

La acest preţ se adaugă 10% TVA şi cheltuielile de expediere.

Cărţile care vă interesează le puteţi comanda la adresa:

Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, str. Žarko Zrenjanin nr. 7, 26.000 Panciova, PA Voivodina, Republica Serbia, la tel./fax: (013) 353-401 sau (013) 346-447, respectiv prin e-mail-urile: sekretara@libertatea.rs sau redaktia@libertatea.rs

Be the first to comment on "Două secole de pictură în Banat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*