O carte fundamentală despre localitatea Nicolinţ

Eufrozina-Greoneant-korice-300

Eufrozina-Greoneant-korice-300

Eufrozina Greoneanţ, ,,Tradiţie şi memoria familială”, Editura ,,Libertatea”, Panciova, 2014, 360 de pagini

 

Eufrozina Greoneanţ, unul dintre cei mai cunoscuţi ziarişti de presă scrisă pe care i-a dat comunitatea românească din Voivodina,  a urmărit, ani în şir, pulsaţiile localităţii natale Nicolinţ, scriind despre oamenii de aci şi activităţile lor. Anul trecut, a dăruit Nicolinţului o carte complexă şi extrem de interesantă  – ,,Tradiţie şi memorie familială”, în care, aşa cum şi-a propus autoarea, sunt ilustrate ,,o serie de aspecte ale vieţii tradiţionale de la jumătatea veacului trecut”. Cartea are la bază teza de doctorat a autoarei, susţinută cu succes, acum doi ani, la Universitatea de Vest din Timişoara.

Lucrarea, structurată pe şase capitole, este rezultatul unor cercetări de teren efectuate de-a lungul unei perioade îndelungate la Nicolinţ. Ca modalitate de de cercetare, Eufrozina Greoneanţ a folosit interviu, având patru interlocutori: Parascheva Agadişan, Anuica Gherga, Nicolae Chercioban şi Gheorghe Cenuşă.  Primul capitol este o prezentare a localităţii Nicolinţ din mai multe aspecte – trecut, aşezare geografică, activităţi culturale şi sportive, particularităţi lingvistice. În al doilea capitol, autoarea ne introduce în metodologia de lucru şi metodele de cercetare antropologică, prezintă respondenţii şi cazurile studiate. Parcurgând aceste etape preliminare, ajungem la următoarele două capitole care dau adevărată valoare lucrării. Astfel, a treia parte cuprinde trei subcapitole, dedicate aspectelor vieţii tradiţionale (copilăria pierdută, rolul fetei mari în societate, logodna, nunta, portul tradiţional, activităţile din timpul iernii, sărbătorile din timpul anului, dansurile tradiţionale…), memoriei individuale a interlocutorilor şi fotografiei ca păstrătoare a memoriei. Al patrulea capitol conturează istoria locală a meseriilor, pentru că, aşa cum explică autoarea lucrării, ,,imaginea vieţii tradiţionale dintr-o localitate nu poate fi completată dacă nu sunt luate în discuţie şi îndeletnicirile şi preocupările care s-au desfăşurat în comunitatea respectivă”. Al cincilea capitol este destinat Concluziilor, iar al şaselea Bibliografiei.

Otilia Hedeşan, etnolog şi profesor la Universitatea de Vest din Timişoara,  apreciază că  ,,…textul pe care îl propune acum Editura ,,Libertatea” este unul dintre cele mai complete, mai nuanţate, mai echilibrate şi, mai ales, şi fără nicio îndoială, poate cea mai obiectivă descriere a realităţii. Când vorbesc despre obiectivitatea acestei lucrări am în vedere efortul susţinut realizat de autoare pentru a privi comunitatea pe care o prezintă exersând ceea ce părintele antropologiei europene Claude Lévi – Strauss numea privire îndepărtată (la regard éloigné). Cartea este rezultatul convergenţei dintre solidaritatea caldă a autoarei cu oamenii din Nicolinţ şi cu tradiţiile adesea încă vii ale acestora, pe de o parte, respectiv dorinţa sa de a face cunoscute prin intermediul unui text cât se poate mai complex şi pe cât se poate destinat celor din afara comunităţi aceste realităţi tradiţionale”, scrie prof. Otilia Hedeşan. Doamna profesoară consideră că lucrarea Eufrozinei Greoneanţ este deopotrivă ,,o monografie erudită a Nicolinţului şi un text extreme de dens şi ofertant, bază de discuţie pentru numeroase cercetări viitoare, ale autoarei sau ale altor etnografi”.

Autoarea, aşa cum mărturiseşte, simte că prin această lucrare şi-a îndeplinit o obligaţie morală faţă de localitatea natală: ,,Teza de faţă finalizează aproape trei decenii de activitate de interes permanent pentru comunitatea românilor din Nicolinţ. Ca jurnalist de presă scrisă din Banatul Sârbesc am scris adesea despre această localitate, despre oamenii de aici şi despre tradiţiile lor. O lucrare de dimensiunile şi documentarea celei de faţă îmi creează sentimental îndeplinirii unei obligaţii morale faţă de această comunitate”, notează autoarea.

Cartea  Eufrozinei Greoneanţ ,,Tradiţie şi memorie familială”, lucrare de o valoare excepţională, inventariază cu minuţiozitate un segment deosebit de important al identităţii comunităţii româneşti din Nicolinţ, fiind,  astfel, o componentă importantă a patrimoniului cultural al satului şi o carte fundamentală pentru cercetările viitoare.

Marina ANCAIŢAN

 

Prețul cărții: 250,00  dinari

La acest preţ se adaugă 10% TVA şi cheltuielile de expediere.

Cărţile care vă interesează le puteţi comanda la adresa:

Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, str. Žarko Zrenjanin nr. 7, 26.000 Panciova, PA Voivodina, Republica Serbia, la tel./fax: (013) 353-401 sau (013) 346-447, respectiv prin e-mail-urile: sekretara@libertatea.rs sau redaktia@libertatea.rs

Be the first to comment on "O carte fundamentală despre localitatea Nicolinţ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*