Arta de a admira

rostiri-2-300

rostiri-2-300

Marina Ancaițan, ,,Alte rostiri continue”, Editura ,,Libertatea”, 2017

Se spune că lumea în care omul nu va mai citi va fi o lume în care dezvoltarea personală și profesională va dispărea, iar asta va duce, într-un final, la un ritm mai lent al inovațiilor și al dezvoltării bunăstării omului în general. Cititul este o modalitate excelentă de a acumula inteligență, de a ne îmbogăți vocabularul și de a obține informații care ne vor face mai încrezători în forțele proprii. În nobila misiune de a stimula pe cineva să citească (îndeosebi pe tineri), criticul literar are o sarcină importantă.

Colega noastră Marina Ancaițan și-a asumat acest rol nobil și complex, reușind prin textele ei critice inspirate și obiective să trezească cititorul din noi. A făcut acest lucru mai întâi cu recenziile cărților nou-apărute, texte publicate în săptămânalul ,,Libertatea”. În anul 2012 aceste aprecieri au intrat volumul de debut al Marinei: ,,Rostirea continuă”, apărut la editurile ,,Libertatea” din Panciova și ,,Emma Books” din Alba Iulia (România).

Este o carte de referință în istoria criticii literare din Voivodina. La un interval de patru ani, cu ocazia jubileului de 70 de ani de beletristică românească la C.P.E. ,,Libertatea”, apare continuarea acesteia, intitulată simbolic ,,Alte rostiri continue”.

,,Din plăcerea lecturii derivă, nu rareori, imboldul de a scrie; dacă nu beletristică, atunci aprecieri pe marginea cărților citite (…) Am întocmit colecția de texte ,,Alte rostiri continue” cu gândul de a oferi o imagine mai extinsă asupra cărților de beletristică de limbă română din Voivodina, dar și asupra studiilor care aparțin altor genuri și care sunt axate pe viața românilor de aici – cărți care au fost publicate între anii 2013 și 2016. Textele care vă sunt supuse atenției, adăugite și extinse, au fost publicate, inițial, în ziarul ,,Libertatea” și revista ,,Lumina”, mărturisește autoarea în prefață.

Scriitorul scrie despre realitate, iar criticul literar despre realitatea literaturii noastre. Pornind în această ordine de idei, cartea ,,Alte rostiti continue” cuprinde trei capitole sau unități tematice, cum le numește autoarea: Poezie, Proză, Studii și monografii. Marina Ancaițan a pus în lumină acele aspecte care merită atenția cititorilor: ,,Capitolele destinate poeziei și prozei cuprind texte despre cărțile autorilor care s-au impus prin ineditul fiecărei cărți nou-apărute.

Drept urmare, pe merit, s-au bucurat de atenția criticilor literari. Segmentul de proză cuprinde și cărți ale tinerilor debutanți, care își caută locul pe harta noastră literară, chiar dacă ei contribuie deja semnificativ la creația literară de limbă română. Partea destinată monografiilor și studiilor cuprinde texte despre cărțile care se referă la varii domenii de activitate ale românilor din Voivodina: învățământ, religie, artă, muzică etc., dar și aprecieri pe marginea a două studii despre literatura de expresie românească din Voivodina”, explică autoarea.

Recenzenta Virginia Popović susține că Marina Ancaițan, în calitate de critic literar, și-a asumat sarcina nu deloc ușoară să pună cartea românească din Voivodina în circuit, apelând la unele metode noi de cercetare critică a textului literar, care se pot asuma consultând un vast material didactic: ,,și dacă critica literară este considerată ,,arta de a admira, nu plăcerea de a țopăi de bucurie pe cadavrul unei opere literare” (Alex Ștefănescu despre ideea de critică literară a lui Alexandru Paleologu), atunci admirația Marinei Ancaițan față de literatura română din Voivodina este demnă de laudă. Marina Ancaițan rămâne fidelă lecturii atente și adduce pentru fiecare carte o analiză obiectivă și serioasă, descoperind în patrimoniul cultural, literar, artistic voivodinean o adevărată valoare identitară”.

Ne alăturăm aprecierilor făcute de Virgina Popovici. Marina Ancaițan, prin felul de a gândi și vastele ei cunoștințe în domeniu, prin talent, muncă, ambiția și dragostea ei pentru literatură, ne-a oferit încă o carte de referință, care își va găsi locul bine meritat în literatura română, reușind să trezească cititorul din noi.

Mariana STRATULAT

Be the first to comment on "Arta de a admira"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*