Regăsirea unui timp pierdut

gutui-si-bosioc1

gutui-si-bosioc1

Ilie Baba, Gutui și busuioc pe altarul memoriei. Pagini de neuitare și admirație, Panciova, Editura Libertatea, 2015

,,Te caut, dar nu te găsesc./Mă duce gândul departe/În anii trecuți peste mine/Te regăsesc doar în amintiri” – sunt versuri din poezia Satule bătrânule de Ilie Baba. Omul care mereu a trait în localitatea sa de naștere, Satu-Nou, i-a cunoscut toate etapele de dezvoltare. I-a cunoscut trecutul, îi cunoaște prezentul și a fost martorele schimbărilor pe care le-au adus anii și deceniile, din toate punctele de vedere. La un moment dat, acest om a simțit nevoia de recupera un timp pierdut, de ,,regăsi satul în amintiri” și de a face legătura cu prezentul. Publicarea unei cărți, în care a lăsat fotografiile să vorbească despre cele ce au trecut și cele care sunt acum, despre sat și localnici, s-a dovedit a fi pasul potrivit în acest sens.

Volumul Gutui și busuioc pe altarul memoriei. Pagini de neuitare și admirație surprinde, la primul contact, printr-un aspect grafic excepțional: coperta cartonată, detaliul ornamental, hârtia lucioasă, redactare îngrijită ce denotă eleganță și aspect vizual mai diferit față de ceea ce am avut ocazia să vedem până acum în producția editorială a ,,Libertății”. Este o carte care te invită să o răsfoiești, să descoperi ce se ascunde în cele 364 de pagini.Vei afla acolo o istorie a Satului-Nou, prezentată din perspectiva autorului; o lucrare cu multe fotografii, însoțite de mici comentarii. Volumul nu oferă multe date istorice (ele pot fi găsite în cărțile publicate anterior despre Satu-Nou), însă acest fapt nu-i știrbește valorea documentară, pe care i-o dau, fotografiile autentice. Așadar, imaginile, care redau crâmpeie din viața localnicilor, povestesc acum, în locul cuvintelor, istoria satului, care trebuie apărată de negura uitării. Prin amintiri personale, autorul a reușit să reconstituie, cu exemple concrete, istoria localității care anul trecut a aniversat două veacuri și jumătate de la înființare. Cartea respiră cu un aer de nostalgie ce răzbate din fiecare filă, din fiecare fotografie. Chipurile ,,bobocilor”, viața oamenilor simpli, satul, cu tot ceea ce îl alcătuiește, activitățile culturale, din trecut și din prezent – toate s-au adăpostit în treizeci de capitole.

Prima parte se referă la arhitectură, iar a doua analizează biserica – leagănul credinței ortodoxe, ,,creatoare de credință și virtute omenească”. Al treilea capitol conturează învățământul la Satu-Nou de-a lungul anilor și ne ofere crâmpeie din activitățile școlare și extra școlare ale elevilor și dascălilor. Portul bobocilor, cu descrieri aferente, constituie subiectul celui de-a patrulea capitol. Familiile din Satu-Nou sunt prezentate în capitolul al cincilea. Următoarele trei părți sunt destinate nunților, botezurilor și jocului la boboci.

,,Paorii mei, boboci, popor de plugari, legați de soarta pământului, sfințit prin sudorile voastre, ați răscolit de veacuri brazda pământului. Cu mâna pe plug, pe coasă, ați așteptat la ,,loc” răsăritul soarelui și ați muncit până la asfințit. Nu v-ați poticnit nici în cele mai grele timpuri. Ați păstrat din tată în fiu taina păoritului, dar ați acceptat și sfaturi noi. Este sărbătoare în casele voastre când umpleți hambarele. În timpul sărbătorilor de iarnă, adunați forță. La păorit, nu vă întrece nimeni” – așa este elogiat agricultorul boboc și crescătorul de animale.

Capitolul al doisprezecelea reconstituie un univers specific, al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă: tăiatul porcilor, colindatul, ceata junilor colindători, călăritul cailor, reuniunea de la focul de Crăciun, ,,givanul”…

În cea de-a treisprezecea parte, Ilie Baba îi prezintă pe bărbații din Satu-Nou într-o altă ipostază: cea de soldați, iar în următoarele capitol conturează activitatea culturală din loc. În acest sens, sunt făcute prezentări ale corului bisericesc, Societății Culturale ,,Valeriu Docna”, Casei de Cultură ,,3 Octombrie”, fanfarelor ,,Cultura” și ,,Tineretu”, Societății Vânătorilor ,,Unirea”, Comunității Românilor din Serbia – filiala Satu-Nou, Societății Cultural-Artistice ,,Dr. Radu Flora”, a Departamentului pentru Artă și Cultură DAC. Această unitate tematică va fi continuată în partea în care sunt prezentanți rapsozii și muzicanții.

Trecem apoi la Universul copiilor, Excursii, Meserii și pasiuni, Sportul la boboci și varii Evenimente (Târgul Mare, Revelion…). Penultima parte este rezervată Bobocilor plecați în străinătate, iar cartea se încheie cu capitolul destinat funeraliilor, intitulat Pe ultimul drum.

În prefața intitulată Dincolo de amintire, dincolo de timpul real, Nicu Ciobanu apreciază că volumul lui Ilie Baba este precum ,,un temple imaginar, în care este depozitată memoria colectivă” și consemnează: ,,Acest album sentimental, cu pagini de neuitare și admirație – cu mici comentarii, așezat pe altarul memoriei, precum gutuiele care odinioară împrospătau aerul caselor, și busuiocul, aliatul forțelor binelui, care a ocrotit casele de cele rele – recapitulează memoria colectivă, reanimează fragmente din istoria scrisă și orală a satului, selectează acele pagini care sunt considerate relevante pentru a ne împrospăta memoria, este mesajul oferit posterității pentru a ne ocroti de uitare”.

Efemeritatea omului și a vieții l-au determinat pe Ilie Baba să publice volumul pe care îl avem în fața noastră și pe care îl numește ,,o mică enciclopedie a bobocilor în imagini și cuvinte”: ,,Oamenii se nasc și mor, dar viața continuă să pulseze prin urmașii lor. Ei vor continua să păstreze, în oarecare măsură, ceea ce au moștenit. Evoluția omenirii va schimba conceptul vieții, va introduce noi elemente în viața cea de toate zilele, pe care, vrând-nevrând, noile generații sunt nevoite să le accepte”, notează autorul.

Ilie Baba, coborâtor dintr-o veche familie din Satu-Nou, s-a implicat în toate domeniile vieții, preocupându-l cultura localității sale de baștină. Cărții Gutui și busuioc pe altarul memoriei i-au precedat alte cinci lucrări cu caracter monografic.

Ilie Baba este și autorul monografiei Bisericii Ortodoxe Române din Satu-Nou (2005) și a lucrării Corul Bisericii Ortodoxe Române din Satu-Nou (2010). Din această colecție fac parte trei cărți scrise împreună cu jurnalistul Valentin Mic, de origine tot din Satu-Nou – două despre Satu-Nou și una despre Ovcea: Pagini de cultură și spiritualitate (ale românilor din Satu-Nou) – editată de Casa de cultură din Satu-Nou în anul 2002 și Satu Nou – Banat. Secvențe de viață spirituală (Editura Libertas, Ploiești, 2013), Ovcea, pagini de istorie culturală (2007), iar împreună cu Valentin Mic și istoricul Mircea Măran a publicat volumul Românii din Panciova.

Apariția volumului Gutui și busuioc pe altarul memoriei, în contextul aniversării a 250 de ani de existență a localității Satu-Nou, este motivată de valoarea lui documentară, de conținutul diferit de cel al unei monografii clasice și de faptul că reprezintă o lucrare reper pentru cei care în viitor vor aborda trecutului Satului-Nou. Este o carte care a izvorât din iubirea și respectul lui Ilie Baba pentru românii din localitatea sa de naștere și pentru tot ceea ce înseamnă Satu-Nou. Volumul este o un dar oferit Satului-Nou în semn de respect și recunoștință, este o carte monumument, o istorie spirituală a satului, a localnicilor.

Prin faptul că este un tezaur de datini și informații despre viața localității, abordată din varii aspecte, prin metoda memoriei personale, nu suspectăm că lucrarea Gutui și busuioc pe altarul memoriei va rezista timpului.

Marina ANCAIȚAN

 

Prețul cărții: 1.090,91 dinari

La acest preţ se adaugă 10% TVA şi cheltuielile de expediere.

Cărţile care vă interesează le puteţi comanda la adresa:

Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, str. Žarko Zrenjanin nr. 7, 26.000 Panciova, PA Voivodina, Republica Serbia, la tel./fax: (013) 353-401 sau (013) 346-447, respectiv prin e-mail-urile: sekretara@libertatea.rs sau redaktia@libertatea.rs

Be the first to comment on "Regăsirea unui timp pierdut"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*