Un proiect livresc necesar şi bine-venit

ivo-muncian-viata-ca-un-poem-sarbesc-300e

ivo-muncian-viata-ca-un-poem-sarbesc-300e

Ivo Muncian, Viaţa ca un poem sârbesc, antologie de poezie sârbă, Editura ,,Libertatea”, Panciova, 2016

A traduce dintr-o limbă în alta nu înseamnă doar să cauţi în dicţionar termeni echivalenţi în limba-ţintă, iar lucrurile devin mult mai complicate în cazul traducerilor literare. Pe lângă faptul că oricare act de traducere pretinde o excelentă cunoaştere a  limbilor de lucru, un traducător de texte literare trebuie să analizeze stilul textului ce urmează a fi tradus, pentru a-l transpune cât mai fidel în limba-ţintă şi pentru a-i păstra, pe cât posibil, autenticitatea şi emoţia – un lucru deloc uşor, deoarece trebuie găsite cuvinte echivalente corespunzătoare, mai ales că există cuvinte greu de tradus în alte limbi.

Un asemenea efort filologic şi l-a asumat, nu o dată, Ivo Muncian. Opera unor poeţi şi prozatori sârbi –  între care: Dositej Obradović (Basne/Fabule, Uniunea Sârbilor din România, Timişoara, 2011), Desanka Maksimović (Miholjsko leto/Vară târzie, selecţie de poezii, Editura Libertatea, Panciova, 1984), Stevan Raičković (Točak za mučenje/Roata supliciului, Editura Lumina, Panciova, 1996), Milan Nenadić (Noćna slika/Imagine nocturnă, selecţie de poezii, Editura Lumina, Panciova, 2001) Matija Bećković (Vera Pavljadoljska, Editura Libertatea, colecţia ,,Lumina“, Panciova, 2010), Milan Vitezović (Lajanje na zvezde/Când am lătrat la stele, roman, Editura Eubeea, Timişoara, 2014) –  a văzut lumina tiparului în limba română, în transpunerea poetului, publicistului şi traducătorului timişorean, autor a optzeci de cărţi (poeme, poezii pentru copii, povestiri, eseuri, monografii).

Antologia de poezie sârbă intitulată Viaţa ca un poem sârbesc, publicată în anul 2015 la Editura Libertatea, este alcătuită din poeme a 85 de poeţi sârbi reprezentativi, aparţinând mai multor generaţii literare. Acest florilegiu este, de fapt, o privire de ansamblu asupra poeziei sârbe, în care sunt antologaţi poeţi din secolul al XIX-lea până astăzi. O antologie de poezie sârbă nu poate fi concepută fără Petar Petrović Njegoš şi al său poem Cununa munţilor, care deschide şi cartea de faţă. În antologia lui Ivo Munćan, romantismul sârbesc este reprezentant de poeţi precum Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj, Đura Jakšić, Laza Kostić. Dintre simbolişti, în cartea Viaţa ca un poem sârbesc sunt incluşi Jovan Dučić, Milan Rakić, Vladislav Petković – Dis, Veljko Petrović şi alţii. Locul binemeritat în cartea de faţă şi le-au găsit şi alte nume de rezonanţă, repere ale poeziei moderne sârbeşti: Miloš Crnjanski, Desanka Maksimović, Oskar Davičo, Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Ivan V. Lalić… Ajungem şi la contemporanii noştri, între care Milan Nenadić, Vasa Pavković, Nemanja Rotar…

În antologia Viaţa ca un poem sârbesc, Ivo Muncian a încercat să cuprindă, aşa cum el însuşi mărturiseşte, ,,diversele faţete existenţiale ale cele mai complexe vietăţi de pe Planeta Pământ – omul”, pentru că ,,pe cât este el de nepătruns, pe atât au îndrăznit poeţii să-i aducă în lumina cunoaşterii crâmpeie din gânduri, sentimente, bucurii şi tristeţi – o cât mai cuprinzătoare panoramă a inefabilului”. Rămâne la latitudinea cititorilor şi a cunoscutărilor de poezie sârbă să stabilească dacă a şi reuşit.

Demersul lui Ivo Muncian nu este primul de acest fel. O primă antologie de poezie sârbă, tradusă în română, aparţine lui Miodrag Pavlović şi datează din anul 1964. În 1999, Ioan Flora publicase, la Editura Cartea românească din Bucureşti, Antologia poeziei sârbe (sec. XII – sec. XX), în care sunt antologaţi poeţi de la Sava Nemanici până astăzi. Ediţia a doua a acestei cărţi, revăzută şi adăugită, a apărut în anul 2004 la Editura Solstiţiu din Satu Mare. La fel de importantă este şi antologia de poezie sârbă modernă Poeţi sârbi, întocmită şi transpusă în limba română de Petru Cârdu, apărută la Editura Libertatea în anul 2001.

Antologia Viaţa ca un poem sârbesc este un proiect editorial bine-venit, un semn că interesul pentru traducerile literare din sârbă în română şi pentru literatură în general, nu scade. Astăzi, când tot mai mulţi oameni citesc cărţi în format electronic sau nu mai citesc deloc, iniţiativele precum antologia de faţă,  sunt bine-venite, fiind o garanţie că, totuşi, cartea tipărită nu va pieri.

Florilegiul adus de Ivo Muncian este încă o punte între cultura română şi cea sârbă, având menirea să apropie literatura sârbă de cei care citesc în  limba română, să le prezinte specificurile şi expresia celor mai reprezentativi poeţi.

La modul general, avem nevoie de traduceri literare, pentru că ele ne deschid porţile spre culturi pe care, poate, nu am avea ocazia să le cunoaştem în mod nemijlocit. Cărţile tălmăcite contribuie la schimbul cultural, sunt legătura noastră cu alte popoare, moduri de gândire şi de viaţă. Prin intermediul traducerilor, literatura unui popor devine vizibilă într-un plan mai larg. Acestea fiind spuse, traducătorul de texte literare este legătura dintre  popoare, limbi şi culturi, între autor şi cititor.

Antologia Viaţa ca un poem sârbesc este o călătorie prin poezie sârbă, reunită într-o selecţie reprezentativă.

Marina ANCAIŢAN

Prețul cărții: 300 dinari

La acest preţ se adaugă 10% TVA şi cheltuielile de expediere.
Cărţile care vă interesează le puteţi comanda la adresa:
Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, str. Žarko Zrenjanin nr. 7, 26.000 Panciova, PA Voivodina, Republica Serbia, la tel./fax: (013) 353-401 sau (013) 346-447, respectiv prin e-mail-urile: sekretara@libertatea.rs sau redaktia@libertatea.rs

Be the first to comment on "Un proiect livresc necesar şi bine-venit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*