Pagini de istorie și actualitate culturală

lumina-300

lumina-300

Ioan Baba, Lumina. Contribuții monografic-bibliologice, Panciova, Editura Libertatea, 2016

La 11 august 1946, la Coștei s-au reunit un grup de oameni de cultură și au înființat cercul literar ,,Lumina”. Un an mai târziu, a apărut ,,Libertatea literară”, ulterior ,,Lumina”. Va fi de prisos tot ce vom spune despre aceste două catalizatoare ale vieții culturale a românilor din Serbia. S-au scris atâtea pagini, iar oamenii de cultură și jurnali știi și-au spus cuvântul. Totuși, în anul aniversar, redactorul responsabil de astăzi al revistei ,,Lumina” Ioan Baba și-a pus la cale un proiect editorial în care își dau întâlnire trecutul și prezentul, o carte în care urmărim evoluția cerculului literar ,,Lumina” și a revistei omonime, de la înființare și până astăzi.

Cartea lui Ioan Baba, Lumina. Contribuții monografic-bibliologice este o prezentare sistematică și complexă a unei mișcări și a unei reviste de cultură considerată pe drept cuvânt ,,princiară și pregnantă”. Mai mult decât atât, monografia constituie o incursiune în trecutul unui cerc literar și a unei reviste cu un rol de netăgăduit în dezvoltarea cultrii noastre.

În ceea ce privește structura volumului, în prima parte este detaliată înființarea și evoluția cercului literar ,,Lumina”, care astăzi poartă denumirea ,,Cercul Lumina-Honoris Causa”. Ioan Baba nu se oprește aici doar la înșiruirea factografică a faptelor, ci apelează la memoria martorilor prezenți la grandiosul moment și tocmai rememorările sunt elementul care dau autenticitate acestui capitol.

În partea a doua este evidențiată activitatea celor care au trudit la editarea revistei ,,Lumina”, redactorii responsabili Vasko Popa, Mihai Avramescu, Radu Flora, Ion Bălan, Emil Filip, Slavco Almăjan, Aurel Gavrilov, Simeon Lăzăreanu și Ioan Baba.

Un spațiu distinct (capitolul al treilea) este rezervat Atelierului Artistic Alternativ, colocviilor și simpozioanelor internaționale ,,Lumina”. Succesiunea acestor reuniuni culturale a început în anul 1997, când s-au marcat 50 de ani de la apariția revistei ,,Lumina”. De-a lungul anilor, aceste simpozione, dintre care unele au devenit internaționale, au reunit mulți oameni de cultură, iar lucrările prezentate au fost publicate în ,,Lumina” sau în volume aparte. Simpozioanele și colocviile ,,Lumina” au avut ecou în presa noastră, iar sub forma textelor jurnalistice, reuniunile sunt imortalizate și în monografia de față.

Subiectul capitolului patru rezidă în Sala cu portrete. Oricine a fost la sediul Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” din Panciova a văzut portretele a 13 poeți plecați de la cele lumești. Ioan Baba îi readuce printre noi în așa-numitul art performance ,,Sala cu portrete, zece plus…”, concepută pentru un performance de televiziune. ,,Actorii” sunt: Ioan Flora, Cornel Bălică, Ion Bălan, Ion Marcovicean, Mihai Condali, Simion Drăguța, Radu Flora, Miodrag Miloș, Vasile/Vasko Popa, Mihai Avramescu, Olimpiu Baloș, Nichita Stănescu și Mărioara Baba Vojnović. Medalioanele cuprind și câte o poezie reprezentativă a fiecărui poet.

În fine, ultimul capitol este rezervat cărților apărute în colecția ,,Lumina” Ordinea prezentării cărților s-a făcut în funcție de anul de apariție, iar fiecare unitate cuprinde date tehnice despre volum, cuprinsul și coperta. Este important de spus că temeliile colecției ,,Lumina” s-au pus în anul 1955, când au fost publicate scrierile ,,Pentru o ortografie, fonetică și rațională” deRaduFlora, iar începând din anul 1982 Simeon Lăzăreanu a statornicit aparițiile în colecția respectivă; deși primele cărți cu sigla ,,Editura Lumina” și ,,Casa de editură ,,Lumina” au apărut în 1953. La sfârșitul acestui capitol, sunt reproduse cărțile poștale ,,Lumina” pe care sunt tipărit poeziile emblematice ale poeților din cercul Lumina – Honoris Causa.

Prezentul volum este de o importanță excepțională în cunoașterea istoricului publicației noastre de literatură, artă și cultură, precum și în oferirea unui index complet al materialelor publicate în cadrul ei.

Cartea Lumina. Contribuții monograficbibliologice transmite bucuria existenței unei reviste culturale, în general, dar și ediție de print, în vremurile grele pentru cultură și în condițiile când presa on-line câștigă din ce în ce mai mult teren, cu atât mai mult cu cât ,,Lumina”, ocupă un loc unic în viața culturală a românilor din Serbia.

Astăzi, la cea de-a șaizeci și noua aniversare, ,,Lumina”, al cărei primul redactor a fost Vasile/Vasko Popa, apare de șase ori pe an. În paginile ei sunt prezenți și scriitori din România, fapt prin care revista primește o dimensiune transfrontalieră. Interviurile, paginile de poezie, proză și critică literară, rememorări, cercetări, aniversări… care se regăsesc în fiecare număr, reprezintă rubricile statornicite ale ,,Luminii”. ,,Lumina” – alături de celelalte publicații ale Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”: săptămânalul ,,Libertatea”, ,,Tinerețea” și ,,Bucuria copiilor” – se numără printre publicațiile emblematice ale românilor din spațiile noastre.

,,Lucrarea de față într-adevăr aduce prețioase contribuții nu doar la monografia revistei ,,Lumina” (deși revista este în centrul investigațiilor autorului), ci mai larg – la istoria noastră literară, fapt pentru care va trebui să o apreciem drept lucrare care se recomandă a fi consultată în cercetările fenomenului literar, artistic, cultural etc. Avantajul, dar și ghinionul, autorului Ioan Baba, constă în faptul că timp de câteva decenii a fost implicat în viața publică, culturală, literară, iar contactele directe cu mulți dintre protagoniștii fenomenului literar (după cum vom observa din conținutul lucrării) nu fac altceva decât să aducă acea notă de document, uneori cu o ușoară savoare nostalgică printr statisticile reci și inevitabile, ireversibile, autenticitatea fiind o particularitate importantă în perceperea și lămurirea unor perioade din trecutul nostru apropiat (…) ,,Lumina” în bună parte a reușit să coaguleze vibrațiile creative, să cultive și păstreze spiritul de edificare și valorificare a literaturii artei și culturii în sensul larg al cuvântului, mai mult decât necesare unei colectivități care, însă, din păcate, nu a fost tentată și nici pregătită să le îmbrățișeze. Urmare a acestei stări de fapt sunt petele negre pe chipul identității noastre culturale” (Nicu Ciobanu).

Marina ANCAIȚAN

Prețul cărții: 300 dinari

La acest preţ se adaugă 10% TVA şi cheltuielile de expediere.

Cărţile care vă interesează le puteţi comanda la adresa:

Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, str. Žarko Zrenjanin nr. 7, 26.000 Panciova, PA Voivodina, Republica Serbia, la tel./fax: (013) 353-401 sau (013) 346-447, respectiv prin e-mail-urile: sekretara@libertatea.rs sau redaktia@libertatea.rs

Be the first to comment on "Pagini de istorie și actualitate culturală"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*