Contribuții la închegarea tabloului nostru editorial

libertatea-01-10-2016

libertatea-01-10-2016

Costa Roșu, Bibliografia românilor din Voivodina. Bibliografia Editurii ,,Libertatea” (2005 – 2015), Volumul I, Cartea a III-a, Panciova, Editura ,,Libertatea”, 2016

În cariera lui Costa Roșu, cărțile din cadrul proiectului Bibliografia românilor din Voivodina nu sunt primele volume monografice, dar alături de culegerile de folclor, lucrările lexicografice și mii de alte pagini, ieșite din penița cu cerneală infinită a infatigabilului publicist, reprezintă contribuții valoroase la închegarea tabloului publicistic

și editorial al comunității noastre. Pe lângă toate cărțile pe care le-a scris până acum, deloc puține, în anii nouăzeci Costa Roșu a intrat într-un amplu proiect editorial – Bibliografia românilor din Voivodina, zămislit să apară în 12 volume, 22 de cărți și zece mii de pagini – menite să proiecteze creația noastră scrisă și să ne păstreze memoria identitară.

Volumele au următoare tematică:

vol. I: Bibliografia Editurii ,,Libertatea”,

vol. II: Săptămânalul ,,Libertatea”,

vol. III: Revista ,,Lumina”;

vol. IV: Revista ,,Bucuria copiilor”;

vol. V: Revista ,,Tribuna tineretului” / ,,Tinerețea”;

vol. VI: Publicații antebelice;

vol. VII: Publicații postbelice;

vol. VIII: Calendare, anuare, almanahuri;

vol. IX: Bibliografia cărților vechi bisericești;

vol. X: Manuale școlare românești;

vol. XI: Cărți ale autorilor români din Serbia traduse în alte limbi;

vol. XII: Alții despre românii din Voivodina – enciclopedii, dicționare, lexicoane, antologii, ziare, reviste.

Primul volum din cadrul acestui proiect a apărut în 1995. În decurs de 21 de ani, Costa Roșu, a cărui carieră se leagă de Casa ,,Libertatea”, a întocmit următoarele volume: Bibliografia Editurii ,,Libertatea” 1945 – 1995, vol., cartea I, 1995;

Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea” 1945 – 1970, vol. II, cartea I, 1997;

Bibliografia Editurii ,,Libertatea” 1995 – 2005, vol. I, cartea a II-a, 2005;

Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea” 1991 – 2000, vol. II, cartea a IV-a, 2006;

Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea” 2001 – 2006, vol. II, cartea a V-a, 2006;

Bibliografia revistei ,,Lumina”, 1947 – 1997, vol. III, cartea I, 2007;

Bibliografia revistei ,,Lumina” 1978 – 2007, vol. III, cartea a II-a, 2007;

Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea” 1971 – 1980, vol. II, cartea a II-a, 2008;

Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea” 1981 – 1990, vol. II, cartea a III-a, 2009;

Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea” 1945 – 2010, vol. II, cartea a VII-a, 2010.

Volumul apărut anul acesta este consacrat editurii ,,Libertatea”.

La 71 de ani de existență, Editura ,,Libertatea” din Panciova își rotunjește bilanțul cu aproape o mie de titluri publicate, creând, cu fiecare dintre acestea, un tezaur sub formă de cărți care mărturisesc despre istoria și cultura etnicilor români din Voivodina. Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”, înființată în 1945, și-a început imediat activitatea editorială publicând în acel an și în anul ce a urmat cărți de factură ideologică. În 1947, volumele În zori de Mihai Avramescu, Cântecul satului meu de Ion Bălan și Drum prin noapte și prin zi de Radu Flora au deschis calea unei viitoare bogate producții editoriale

de beletristică, poezia și proza ajungând să fie, la un moment dat, speciile dominante în publicațiile anuale ale editurii.

Editura a reușit să-i adune în jurul său pe cei mai de seamă poeți, prozatori și publiciști (dintre care mulți au debutat tocmai la ,,Libertatea”), iar fiecare apariție editorial a fost mai mult decât atât; a însemnat o relicvă adăugată la bagajul nostru cultural și istoric.

Meritele pentru faptul că Editura ,,Libertatea” este astăzi unul dintre pilonii culturii românilor din Voivodina revin și redactorilor-șefi: Vichentie Idvorean, Mihai Avramescu, Aurel Gavrilov, Todor Ghilezan, Slavco Almăjan, Ioan Flora, Nicu Ciobanu și Vasa Barbu, aceia care i-au trasat mersul necontenit în diferitele etape de dezvoltare ale ei.

Ce rol are Editura ,,Libertatea” în cultura românilor din Voivodina ne explică, în Argument, omul care se află astăzi în fruntea ei – Vasa Barbu: ,,Editura ,,Libertatea” este, fără doar și poate, o instituție de primă mărime a creației intelectualității noastre, un adevărat templu de idei și inspirații transformate în cărți de literatură, istorie culturală și civilizație, lingvistică, manuale și alte genuri, o bază de date despre românii din acest colț al Serbiei și din această zonă a Europei, un subiect relevant care între cele două coperte ale cărților sale – al căror număr este de peste 950 – a știut și știe să consemneze trecutul și realitatea, rafinate prin intelectul și creația autorilor ce și-au lăsat amprentele prin semnăturile lor de neșters în timp. Căci, cărțile cu sigla ,,Libertatea” vorbesc despre anumite vremuri, anumite realități, anumiți oameni-personaje, despre anumite idei și inspirații devenite metafore poetice – adică: despre tot ce ne-a definit ca etnie bogată în creație diversă și variată proveniență într-o anume frântură a veșniciei și existenței umane în această parte a lumii”.

În volumul de față, Costa Roșu se oprește asupra cărților apărute la Editura ,,Libertatea” în perioada 2005-2015. După un cuvânt introductive semnat de dr. Ionela Mengher și un amplu argument al redactorului Editurii ,,Libertatea” Vasa Barbu – o veritabilă retrospectivă a editurii pe care o conduce, plus prezentarea, pe ani, a cărților

publicate aici – urmează partea care dă adevărată valoare cărții. Capitolul este structurat pe perioade (ani), iar fiecare unitate bibliografică, pe lângă titlu și date tehnice despre carte (data și locul apariției, tipografia, numărul de pagini, tiraj, ISBN), conține și informații cu privire la cuprins, fiind ilustrată cu coperta cărții în cauză.

Cei interesați de titlurile mai vechi ale Editurii ,,Libertatea” pot consulta capitolul în care

Costa Roșu face retrospective cărților publicate aici între anii 1945 și 2005 (informațiile despre cărți se rezumă la anul apariției, numărul ordinal, numele autorului și titlul volumului). În Addenda sunt incluse cărțile (unitățile bibliografice) apărute în perioada 1945-1995, care nu au fost cuprinse în cartea I a Bibliografiei Editurii Libertatea 1945 –

1995, precum și unele informații bibliografice care au apărut după publicarea volumului amintit.

Proiectul Bibliografia românilor din Voivodina ne oferă o privire de ansamblu asupra temelor și genurilor, cărților și tipăriturilor care au conturat peisajul nostru editorial și mass-media, cu cât mai mult cu cât constituie un instrument indispensabil de cercetare pentru bibliografi, jurnaliști, lexicografi, istorici, critici literari și specialiști în alte discipline conexe. În acest sens, valoarea documentară a acestui volum, dar și a celorlalte cărți apărute în cadrul proiectului Bibliografia românilor din Voivodina este de necontestat.

Costa Roșu, publicist, bibliograf, folclorist și istoric literar, cu o bogată fișă bibliografică, a depus o muncă titanică de studiere a colecțiilor și arhivei ,,Libertății” din care a rezultat cărți fundamentale pentru presa noastră și domeniul editorial. De aceea, proiectul este o inițiativă lăudabilă.

,,Bibliografia Editurii ,,Libertatea” (2005 – 2015), volumul I, cartea a III-a, semnată de Costa Roșu, se înscrie, indubitabil, în categoria lucrărilor de referință pe care trebuie să le consulte și să le citească orice cercetător interesat de viața socio-culturală și literară a românilor din Voivodina” (dr. Ionela Mengher)

,,Apreciem ,,cartea săptămânalului ,,Libertatea” precum o publicație a memoriei noastre

mai sofisticate, la care va trebui să apelăm ori de câte ori peste criteriile valorice se depune praful vremii și al ignoranței” (Nicu Ciobanu)

Marina ANCAIȚAN

Prețul cărții: 300 dinari

La acest preţ se adaugă 10% TVA şi cheltuielile de expediere.

Cărţile care vă interesează le puteţi comanda la adresa:

Casa de Presă şi Editură „Libertatea”, str. Žarko Zrenjanin nr. 7, 26.000 Panciova, PA Voivodina, Republica Serbia, la tel./fax: (013) 353-401 sau (013) 346-447, respectiv prin e-mail-urile: sekretara@libertatea.rs sau redaktia@libertatea.rs

Be the first to comment on "Contribuții la închegarea tabloului nostru editorial"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*